ระบบแจ้งเตือนใหม่อย่างดีอะ รู้เลยใครเมนชั่น โคว้ท รีมายด์​ ว่าไง... ข้อเสียคือ ตอบโต้กลับยากมาก ออกแบบมาให้ดูแต่ไม่ตอบ
9Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from พี่หมา

หรือว่าเดี่ยวนี้แป้งเป็นสินค้าส่งออกของไทย?
57 views ·
ล่าสุดไม่เห็นคอมเม้นท์แล้วนะจ๊ะ เห็นแค่ตรงแจ้งเตือน 😌
26 views ·

More from พี่หมา

หรือว่าเดี่ยวนี้แป้งเป็นสินค้าส่งออกของไทย?
57 views ·
ล่าสุดไม่เห็นคอมเม้นท์แล้วนะจ๊ะ เห็นแค่ตรงแจ้งเตือน 😌
26 views ·