ปัญหาเริ่มจากตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม ท้องไม่พึงประสงค์ บางคนอาจไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เพียงพอที่จะดูแลเด็กได้ เด็กที่โตมาก็มีปัญหาตามมาด้วย บางคนเห็นแก่ตัว รักตัวเองมากกว่าที่จะเอาเวลาทุ่มเทดูแลลูก หรือเห็นลูกเป็นเพียงภาระหรือส่วนเกินในชีวิต และสังคมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการช่วยเหลือกลุ่มตั้งครรภ์ไม่พร้อมเหล่านี้ สภาพเศรษฐกิจที่ไม่สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวให้สุขสบายเท่าที่ควร ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง และส่งผลกระทบต่อเนื่องกันมา.
คนบางคนไม่เหมาะจะมีลูก​ หรือเป็นพ่อแม่ใคร​ บางคนรู้ตัว​ บางคนไม่รู้​ ปล่อยเลยตามเลย​ สุดท้ายกรรมตกอยู่กับเด็ก
4Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 611 เสียงเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประชามติในวาระที่สา�

23 views ·

More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 611 เสียงเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประชามติในวาระที่สา�

23 views ·