แค่เป็นเพื่อนก็เหนื่อยแล้ว ด่าแบบไม่ด่าอะ แต่แร๊งแรง 😂
1Upvote
thumb_upthumb_downchat_bubble