คนบางคนไม่เหมาะจะมีลูก​ หรือเป็นพ่อแม่ใคร​ บางคนรู้ตัว​ บางคนไม่รู้​ ปล่อยเลยตามเลย​ สุดท้ายกรรมตกอยู่กับเด็ก
5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Moredrama

จงจำ จีน รัสเซียร์ และ ไทย ไว้ว่าเป็นผู้สนับสนุน เผด็จการทรราช กูเป็นพลเมืองโลก ไม่ใช่คนไทย

66 views · Jun 22nd

More from Moredrama

จงจำ จีน รัสเซียร์ และ ไทย ไว้ว่าเป็นผู้สนับสนุน เผด็จการทรราช กูเป็นพลเมืองโลก ไม่ใช่คนไทย

66 views · Jun 22nd