ทำลายความภูมิใจในความเป็นคนไทยของกูไปหมดแล้ว กูไม่ต้องการเป็นคนของประเทศที่สนับสนุน เผด็จการอ่องลาย กูขอลาออกจากการเป็นคนไทย กูเป็น Earthling.
อาชีพที่ถูกทำลายเพราะระบอบทักษิณ 1. ทหาร กลายเป็นโจรในเครื่องแบบ คอรัปชั่น​ กินส่วนต่าง เอื้อประโยชน์​พวกพร้อง ญาติ 2. หมอ แม้แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ​พูดไปคนไทยก็ไม่เชื่อ 3. ครู 4. นักกฏหมาย 5. อัยการ ผู้พิพากษา 6. ตำรวจ #MindsTH #Thailand
5Upvotes
1Remind

More from XAiA #ยกเลิก112: #QUICK #ELK #UNI #mTSLA

คนตายไปหลายพันเพราะ #Covic19 แต่ก.กลาโหมภูมิใจที่ได้ Airbus C295 มาลำนึง #Thailand ^^
51 views ·
อาชีพที่ถูกทำลายเพราะระบอบทักษิณ 1. ทหาร กลายเป็นโจรในเครื่องแบบ คอรัปชั่น​ กินส่วนต่าง เอื้อประโยชน์​พวกพร้อง ญาติ 2. หมอ แม้แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ​พูดไปคนไทยก็ไม่เชื่อ 3. ครู 4. นักกฏหมาย 5. อัยการ ผู้พิพากษา 6. ตำรวจ #MindsTH #Thailand
69 views ·

More from XAiA #ยกเลิก112: #QUICK #ELK #UNI #mTSLA

คนตายไปหลายพันเพราะ #Covic19 แต่ก.กลาโหมภูมิใจที่ได้ Airbus C295 มาลำนึง #Thailand ^^
51 views ·
อาชีพที่ถูกทำลายเพราะระบอบทักษิณ 1. ทหาร กลายเป็นโจรในเครื่องแบบ คอรัปชั่น​ กินส่วนต่าง เอื้อประโยชน์​พวกพร้อง ญาติ 2. หมอ แม้แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ​พูดไปคนไทยก็ไม่เชื่อ 3. ครู 4. นักกฏหมาย 5. อัยการ ผู้พิพากษา 6. ตำรวจ #MindsTH #Thailand
69 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!