จงจำ จีน รัสเซียร์ และ ไทย ไว้ว่าเป็นผู้สนับสนุน เผด็จการทรราช กูเป็นพลเมืองโลก ไม่ใช่คนไทย

Sirius @MSecluna tw // blood Junta terrorists recklessly opened gunfires near 54x111 st, Mandalay and injured a passerby carrying rice bag jn the back and arm. Other casualties are also reported. #UnfetteredAccessForAids #June22Coup #WhatsHappeningInMyanmar

5Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from XAiA #ยกเลิก112: #QUICK #ELK #UNI #mTSLA

ม่ะ อดีตไม่เท่ากับอนาคต หาตังช่วง Bear ฟาร์มสิครัช #YELD ฟาร์มซิ่ง เพราะมี Leverage 40X

14 views ·

More from XAiA #ยกเลิก112: #QUICK #ELK #UNI #mTSLA

ม่ะ อดีตไม่เท่ากับอนาคต หาตังช่วง Bear ฟาร์มสิครัช #YELD ฟาร์มซิ่ง เพราะมี Leverage 40X

14 views ·