ไม่ยอมน้อยหน้าเลยนะลุ๊งงง🤣

6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Hod Sas(แอคด่า+หยาบ)🤬🖕🏾👣

บักพาก ฮาขั่วมึ๊งเอ้ยเอ้ย ซุมมึ๊งสินำกูมาเฮ็ดหยัง🤣

43 views ·
จ๊ะ เอาที่สบายใจเลยนะ😑

โร่แจง ซื้อ ‘เครื่องบินแอร์บัส’ กองทัพบก 3 ลำ ลำละ 1.2 พันล้าน ตั้งแต่ก่อนโควิดระบาด

8 views ·

More from Hod Sas(แอคด่า+หยาบ)🤬🖕🏾👣

บักพาก ฮาขั่วมึ๊งเอ้ยเอ้ย ซุมมึ๊งสินำกูมาเฮ็ดหยัง🤣

43 views ·
จ๊ะ เอาที่สบายใจเลยนะ😑

โร่แจง ซื้อ ‘เครื่องบินแอร์บัส’ กองทัพบก 3 ลำ ลำละ 1.2 พันล้าน ตั้งแต่ก่อนโควิดระบาด

8 views ·