บอกไปแล้ว... ขอให้เธอมั่นใจ ว่าจะไม่แอบไปรักใคร ก็ใจฉันมันมีเพียงแต่เธอ บอกอีกครั้ง... ย้ำให้ฟังเพื่อความแน่ใจ ชอบที่เธอเป็นคนไม่เหมือนใคร https://youtu.be/Uer-dm8cSlI
7Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง