More from CB Gallery

นี่ไงความยุติธรรมที่นักการเมืองทั่วโลกเขามี แต่ประเทศไทยไม่มี....

แค่รำพอนะอย่าเพิ่งต่อย 😆

เอาแต่มอมเมาคนไทยให้โง่งมงาย แล้วจะมีอะไรไปสู้ชาวโลกเขา อนาคตเราจะอยู่กันยังไง คงเป็นได้แค่แรงงานโลก #เหรียญวิเศษ #ฟันแทงไม่เข้า #วัคซีนโควิด19 #ราษฎรยืนยันดันเพดาน #24มิถุนาไปม็อบราษฎร

More from CB Gallery

นี่ไงความยุติธรรมที่นักการเมืองทั่วโลกเขามี แต่ประเทศไทยไม่มี....

แค่รำพอนะอย่าเพิ่งต่อย 😆

เอาแต่มอมเมาคนไทยให้โง่งมงาย แล้วจะมีอะไรไปสู้ชาวโลกเขา อนาคตเราจะอยู่กันยังไง คงเป็นได้แค่แรงงานโลก #เหรียญวิเศษ #ฟันแทงไม่เข้า #วัคซีนโควิด19 #ราษฎรยืนยันดันเพดาน #24มิถุนาไปม็อบราษฎร