คนชอบทำร้ายคนอื่นนี่มักจะกลัวถ้าตัวเองจะถูกคนอื่นทำร้ายนะ
6Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble