More from Moredrama

ไม่อยากเหมารวม เอาเป็นว่าขอแยกล่ะกันถ้าคิดได้กลับตัวกลับใจเลิกคิดแบบสลิ่มก็นับถือว่าเป็นหมอนะ ถ้าไม่ใช่ก็ขอเรียกหมา ล่ะกัน เอาจริงๆเห็นภาพนะ รฟ.ความเร็วสูงกับวัคซีนคุณภาพต่ำมันบ่งบอกถึงสันดานได้เลยว่าต่อให้มีการศึกษาสูงๆแต่มันก็ช่วยเปลี่ยนตรรกะบ้งๆหรือสันดานแย่ๆไม่ได้จริงๆ

36 views ·

More from Moredrama

ไม่อยากเหมารวม เอาเป็นว่าขอแยกล่ะกันถ้าคิดได้กลับตัวกลับใจเลิกคิดแบบสลิ่มก็นับถือว่าเป็นหมอนะ ถ้าไม่ใช่ก็ขอเรียกหมา ล่ะกัน เอาจริงๆเห็นภาพนะ รฟ.ความเร็วสูงกับวัคซีนคุณภาพต่ำมันบ่งบอกถึงสันดานได้เลยว่าต่อให้มีการศึกษาสูงๆแต่มันก็ช่วยเปลี่ยนตรรกะบ้งๆหรือสันดานแย่ๆไม่ได้จริงๆ

36 views ·