รู้สึกใจชา สงสัยดื่มชาเย็นมากไป เลยกลายเป็นเย็นชา
1Upvote
thumb_upthumb_downchat_bubble