เห็นสีแดงๆแล้วใจจะขาด ดูกราฟแล้วใจสั่น
7Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

ให้เกลียดพี่ด้วยขอแค่เน้

81 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ขอผัวขอหวยตรงเข้ามา

135 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ข้าวไข่ข้นต้มยำหมูสับ #mindsplus #foodwar

62 views ·

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

ให้เกลียดพี่ด้วยขอแค่เน้

81 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ขอผัวขอหวยตรงเข้ามา

135 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ข้าวไข่ข้นต้มยำหมูสับ #mindsplus #foodwar

62 views ·