ลามไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ คุมไม่ได้ ตายรายวัน วัคซีนทิพย์
8Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

‘เพื่อไทย’ มีมติให้ส.ส.โหวตเห็นชอบร่างแก้ไขรายมาตรทั้งหมดที่พรรคพท.เสนอ พร้อมขอฟังหลักการและการอภิปรายของซีกรบ.ก่อนลงมติ ยันต้องการแก้ม.272

16 views ·
20 views ·

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

‘เพื่อไทย’ มีมติให้ส.ส.โหวตเห็นชอบร่างแก้ไขรายมาตรทั้งหมดที่พรรคพท.เสนอ พร้อมขอฟังหลักการและการอภิปรายของซีกรบ.ก่อนลงมติ ยันต้องการแก้ม.272

16 views ·
20 views ·