โอ้ บนหน้าเว็บเปลี่ยนแจ้งเตือนใหม่หรอ -0-
4Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🔥

.                              🌖                         🚀                      🔥                      🔥                      🔥                 ☁️🔥☁️           ☁️☁️🔥☁️☁️ .__☁️☁️☁️ $buy ☁️☁️☁️__.
77 views ·

ลูกจ้างเหมาของกรมอุทยานประมาณ 9,000 นอกนั้นไม่มีสวัสดิการอะไรเลย แถมงานเสี่ยงตายอีกต่างหาก บางเดือนเงินเดือนไม่เข้าอีกนะ คนพวกนี้ควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ UBI น่ะะะะ

19 views ·

More from 🔥

.                              🌖                         🚀                      🔥                      🔥                      🔥                 ☁️🔥☁️           ☁️☁️🔥☁️☁️ .__☁️☁️☁️ $buy ☁️☁️☁️__.
77 views ·

ลูกจ้างเหมาของกรมอุทยานประมาณ 9,000 นอกนั้นไม่มีสวัสดิการอะไรเลย แถมงานเสี่ยงตายอีกต่างหาก บางเดือนเงินเดือนไม่เข้าอีกนะ คนพวกนี้ควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ UBI น่ะะะะ

19 views ·