เด็กหนุ่มอายุ 18 สินะ 😋
ใใจหวิวๆ เหมือนหิวเด็ก
6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 💋 แม่แมวมีนา 🎑🌾🌾

💞💞💞💞
ฉันไม่ได้ยิ้มเพียงเพราะมีความสุขหรอก แต่บางครั้งฉันต้องยิ้ม เพียงเพราะให้ตัวเองได้มีชีวิตรอดไปในแต่ละวัน....
17 views ·
กอดนะคะ 🤍🤍🤍🤍
สิ่งที่อ่อนเเอที่สุดไม่ใช่ร่างกาย เเต่เป็นความรู้สึก....
18 views ·

More from 💋 แม่แมวมีนา 🎑🌾🌾

💞💞💞💞
ฉันไม่ได้ยิ้มเพียงเพราะมีความสุขหรอก แต่บางครั้งฉันต้องยิ้ม เพียงเพราะให้ตัวเองได้มีชีวิตรอดไปในแต่ละวัน....
17 views ·
กอดนะคะ 🤍🤍🤍🤍
สิ่งที่อ่อนเเอที่สุดไม่ใช่ร่างกาย เเต่เป็นความรู้สึก....
18 views ·