😂 Minds อ๊องจริง ดูจำนวนแจ้งเตือน มันเป็นบ้าไปแล้ว.

7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

🙄 จะว่าไป.. เสี่ย crop top นี่แม่มทำตัวโคตรน่าอายเลยนะ แต่งตั้งผู้หญิงเป็นมหาดเล็กราชองครักษ์เพียบ ตั้งหลายคน อารมณ์เหมือนต้องมุดกระโปรงผู้หญิง ให้ผู้หญิงออกหน้าปกป้องตัวเอง โคตรจะไม่แมน 🤣 แม่งป๊อด ผมเห็นส่วนใหญ่มีแต่เจ้านายผู้หญิงสมัยอยุธยาแหละ ที่มีจ่าโขลน / ตำรวจวังเป็นผู้หญิง เพราะพระราชฐานชั้นใน ห้ามผู้ชายเข้าไป (โขลน น. ชื่อกรมซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพระราชฐานชั้นใน เจ้าพนักงานหญิงในกรมโขลน มีหน้าที่คล้ายตํารวจ)

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

🙄 จะว่าไป.. เสี่ย crop top นี่แม่มทำตัวโคตรน่าอายเลยนะ แต่งตั้งผู้หญิงเป็นมหาดเล็กราชองครักษ์เพียบ ตั้งหลายคน อารมณ์เหมือนต้องมุดกระโปรงผู้หญิง ให้ผู้หญิงออกหน้าปกป้องตัวเอง โคตรจะไม่แมน 🤣 แม่งป๊อด ผมเห็นส่วนใหญ่มีแต่เจ้านายผู้หญิงสมัยอยุธยาแหละ ที่มีจ่าโขลน / ตำรวจวังเป็นผู้หญิง เพราะพระราชฐานชั้นใน ห้ามผู้ชายเข้าไป (โขลน น. ชื่อกรมซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพระราชฐานชั้นใน เจ้าพนักงานหญิงในกรมโขลน มีหน้าที่คล้ายตํารวจ)