ไปได้ปากกาเพชรมา

ตอแหลดีชอบมาก เหมาะกับมูนี่สุด

4Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Call me Mooella.

เป็นได้แต่ต้องเก่งด้วยดิ ไม่ได้เก่งแต่.....ยิ้ม 😏😏😏

🙄 จะว่าไป.. เสี่ย crop top นี่แม่ทำตัวโคตรน่าอายเลยนะ แต่งตั้งผู้หญิงเป็นมหาดเล็กราชองครักษ์เพียบ ตั้งหลายคน อารมณ์เหมือนต้องมุดกระโปรงผู้หญิง ให้ผู้หญิงออกหน้าปกป้องตัวเอง โคตรจะไม่แมน 🤣 แม่งป๊อด ผมเห็นส่วนใหญ่มีแต่เจ้านายผู้หญิงสมัยอยุธยาแหละ ที่มีจ่าโขลน / ตำรวจวังเป็นผู้หญิง เพราะพระราชฐานชั้นใน ห้ามผู้ชายเข้าไป (โขลน น. ชื่อกรมซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพระราชฐานชั้นใน เจ้าพนักงานหญิงในกรมโขลน มีหน้าที่คล้ายตํารวจ)

21 views ·
ซื้อมาดามฟินใช้ทำไม ในเมื่อเก็บอีกหน่อยก็จะได้แบรรด์นอกดี ๆ อ่ะ น้ำหอมบ้าไรเขาให้มาฉีดผสมกัน บ้าบอ
มาดามฟิน..มีใครซื้อใช้จริงเหรอ ดารามานั่งทอลก์เยอะจนไม่น่าเชื่อถือ ในชีวิตจริงมีคนเชื่อจริงๆเหรอว่าดาราใช้กัน
19 views ·

More from Call me Mooella.

เป็นได้แต่ต้องเก่งด้วยดิ ไม่ได้เก่งแต่.....ยิ้ม 😏😏😏

🙄 จะว่าไป.. เสี่ย crop top นี่แม่ทำตัวโคตรน่าอายเลยนะ แต่งตั้งผู้หญิงเป็นมหาดเล็กราชองครักษ์เพียบ ตั้งหลายคน อารมณ์เหมือนต้องมุดกระโปรงผู้หญิง ให้ผู้หญิงออกหน้าปกป้องตัวเอง โคตรจะไม่แมน 🤣 แม่งป๊อด ผมเห็นส่วนใหญ่มีแต่เจ้านายผู้หญิงสมัยอยุธยาแหละ ที่มีจ่าโขลน / ตำรวจวังเป็นผู้หญิง เพราะพระราชฐานชั้นใน ห้ามผู้ชายเข้าไป (โขลน น. ชื่อกรมซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพระราชฐานชั้นใน เจ้าพนักงานหญิงในกรมโขลน มีหน้าที่คล้ายตํารวจ)

21 views ·
ซื้อมาดามฟินใช้ทำไม ในเมื่อเก็บอีกหน่อยก็จะได้แบรรด์นอกดี ๆ อ่ะ น้ำหอมบ้าไรเขาให้มาฉีดผสมกัน บ้าบอ
มาดามฟิน..มีใครซื้อใช้จริงเหรอ ดารามานั่งทอลก์เยอะจนไม่น่าเชื่อถือ ในชีวิตจริงมีคนเชื่อจริงๆเหรอว่าดาราใช้กัน
19 views ·