สิ่งที่อ่อนเเอที่สุดไม่ใช่ร่างกาย เเต่เป็นความรู้สึก....

thumb_upthumb_downchat_bubble
7upvotes
2reminds
2quotes