นับวันครางเหมือนดาราหนังโป๊ 🤣🤣🤣🤣
5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Call me Mooella.

ซื้อมาดามฟินใช้ทำไม ในเมื่อเก็บอีกหน่อยก็จะได้แบรรด์นอกดี ๆ อ่ะ น้ำหอมบ้าไรเขาให้มาฉีดผสมกัน บ้าบอ
มาดามฟิน..มีใครซื้อใช้จริงเหรอ ดารามานั่งทอลก์เยอะจนไม่น่าเชื่อถือ ในชีวิตจริงมีคนเชื่อจริงๆเหรอว่าดาราใช้กัน
19 views ·
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔😏
🤔🙄 ตอนเด็กคือสวรรค์สุดจริงๆ เรียนหนังสือ, ซ้อมร้องเพลงในโบสถ์, เตะบอล, ว่ายน้ำ กินๆนอนๆ ทำตัวโง่ไปวันๆ ชีวิตคือบันเทิงล้วนๆ ตอนนี้ภาษีก็ต้องจ่าย, วิทยานิพนธ์ก็ต้องทำ, สอนหนังสือ, ทำงานบ้าน พ่อขิต, ต้องมาดูแลสินทรัพย์ของครอบครัวอีก เป็นหัวหน้าครอบครัว ทุกอย่างมาพร้อมความรับผิดชอบเต็มๆ กลับไปเป็นเด็กคือดีสุดจริงๆ เรื่องปวดกบาล เป็นธุระของผู้ใหญ่. 😩 https://www.minds.com/newsfeed/1253686083329810432
12 views ·

More from Call me Mooella.

ซื้อมาดามฟินใช้ทำไม ในเมื่อเก็บอีกหน่อยก็จะได้แบรรด์นอกดี ๆ อ่ะ น้ำหอมบ้าไรเขาให้มาฉีดผสมกัน บ้าบอ
มาดามฟิน..มีใครซื้อใช้จริงเหรอ ดารามานั่งทอลก์เยอะจนไม่น่าเชื่อถือ ในชีวิตจริงมีคนเชื่อจริงๆเหรอว่าดาราใช้กัน
19 views ·
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔😏
🤔🙄 ตอนเด็กคือสวรรค์สุดจริงๆ เรียนหนังสือ, ซ้อมร้องเพลงในโบสถ์, เตะบอล, ว่ายน้ำ กินๆนอนๆ ทำตัวโง่ไปวันๆ ชีวิตคือบันเทิงล้วนๆ ตอนนี้ภาษีก็ต้องจ่าย, วิทยานิพนธ์ก็ต้องทำ, สอนหนังสือ, ทำงานบ้าน พ่อขิต, ต้องมาดูแลสินทรัพย์ของครอบครัวอีก เป็นหัวหน้าครอบครัว ทุกอย่างมาพร้อมความรับผิดชอบเต็มๆ กลับไปเป็นเด็กคือดีสุดจริงๆ เรื่องปวดกบาล เป็นธุระของผู้ใหญ่. 😩 https://www.minds.com/newsfeed/1253686083329810432
12 views ·