ถ้าใครเป็นเพื่อนบ้านมูนี่ เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วอาจจะได้ยินคนพึมพำ Oh fuck my fucking fuck fuck i'm fucking c.......fuck....... 👀👀
2Upvotes

More from Call me Mooella.

🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔😏
🤔🙄 ตอนเด็กคือสวรรค์สุดจริงๆ เรียนหนังสือ, ซ้อมร้องเพลงในโบสถ์, เตะบอล, ว่ายน้ำ กินๆนอนๆ ทำตัวโง่ไปวันๆ ชีวิตคือบันเทิงล้วนๆ ตอนนี้ภาษีก็ต้องจ่าย, วิทยานิพนธ์ก็ต้องทำ, สอนหนังสือ, ทำงานบ้าน พ่อขิต, ต้องมาดูแลสินทรัพย์ของครอบครัวอีก เป็นหัวหน้าครอบครัว ทุกอย่างมาพร้อมความรับผิดชอบเต็มๆ กลับไปเป็นเด็กคือดีสุดจริงๆ เรื่องปวดกบาล เป็นธุระของผู้ใหญ่. 😩 https://www.minds.com/newsfeed/1253686083329810432
12 views ·

More from Call me Mooella.

🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔😏
🤔🙄 ตอนเด็กคือสวรรค์สุดจริงๆ เรียนหนังสือ, ซ้อมร้องเพลงในโบสถ์, เตะบอล, ว่ายน้ำ กินๆนอนๆ ทำตัวโง่ไปวันๆ ชีวิตคือบันเทิงล้วนๆ ตอนนี้ภาษีก็ต้องจ่าย, วิทยานิพนธ์ก็ต้องทำ, สอนหนังสือ, ทำงานบ้าน พ่อขิต, ต้องมาดูแลสินทรัพย์ของครอบครัวอีก เป็นหัวหน้าครอบครัว ทุกอย่างมาพร้อมความรับผิดชอบเต็มๆ กลับไปเป็นเด็กคือดีสุดจริงๆ เรื่องปวดกบาล เป็นธุระของผู้ใหญ่. 😩 https://www.minds.com/newsfeed/1253686083329810432
12 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!