ทำไม่สั่งวัคซีนไฟเซอร์มาเยอะๆ เขาก็บอกกันอยู่ว่าซิโนแวคกับแอสตรามันยังคุมไม่ได้ ประเทศที่ฉีดไฟเซอร์เขาเปิดประเทศกันแล้วนะเว้ย

2Upvotes