MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ข้าวไข่ข้นต้มยำหมูสับ #mindsplus #foodwar

14Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from prity6026

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เต้าหู้เย็น #foodwar

102 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ข้าวหน้าไก่อบหม้อดิน #foodwar

62 views ·
ตามคาด ไทย-จีน-รัสเซีย งดออกเสียงต่อข้อเรียร้องหยุดขายอาวุธให้เมียนมาร์ คือ ประเทศไทยนั้นสามารถผลิตกระสุนบางขนาดได้เอง บางขนาดมีโควต้าจากบริษัทแม่ของอเมริกา ส่วนปืนเล็กยาวจู่โจม ตอนนี้ก็เริ่มผลิตเองแล้วและกำลังขยายผลสู่การพาณิชย์ อาวุธกองทัพที่จำหน่ายออกทั้งจริงทั้งทิพย์ก็ครุมเครือ มันมีผลประโยชน์ตุ่นๆ เทาๆ อยู่ ไม่ใช่เเค่ความสัมพันธ์ของผู้นำเผด็จการของทั้งสองอย่างเดียวหรอก ใต้เงาพ่อค้าอาวุธก็นายพลตกงานทั้งนั้น
112 views ·

More from prity6026

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เต้าหู้เย็น #foodwar

102 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ข้าวหน้าไก่อบหม้อดิน #foodwar

62 views ·
ตามคาด ไทย-จีน-รัสเซีย งดออกเสียงต่อข้อเรียร้องหยุดขายอาวุธให้เมียนมาร์ คือ ประเทศไทยนั้นสามารถผลิตกระสุนบางขนาดได้เอง บางขนาดมีโควต้าจากบริษัทแม่ของอเมริกา ส่วนปืนเล็กยาวจู่โจม ตอนนี้ก็เริ่มผลิตเองแล้วและกำลังขยายผลสู่การพาณิชย์ อาวุธกองทัพที่จำหน่ายออกทั้งจริงทั้งทิพย์ก็ครุมเครือ มันมีผลประโยชน์ตุ่นๆ เทาๆ อยู่ ไม่ใช่เเค่ความสัมพันธ์ของผู้นำเผด็จการของทั้งสองอย่างเดียวหรอก ใต้เงาพ่อค้าอาวุธก็นายพลตกงานทั้งนั้น
112 views ·