MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เต้าหู้เย็น #foodwar

18Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from prity6026

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ข้าวหน้าไก่อบหม้อดิน #foodwar

62 views ·
ตามคาด ไทย-จีน-รัสเซีย งดออกเสียงต่อข้อเรียร้องหยุดขายอาวุธให้เมียนมาร์ คือ ประเทศไทยนั้นสามารถผลิตกระสุนบางขนาดได้เอง บางขนาดมีโควต้าจากบริษัทแม่ของอเมริกา ส่วนปืนเล็กยาวจู่โจม ตอนนี้ก็เริ่มผลิตเองแล้วและกำลังขยายผลสู่การพาณิชย์ อาวุธกองทัพที่จำหน่ายออกทั้งจริงทั้งทิพย์ก็ครุมเครือ มันมีผลประโยชน์ตุ่นๆ เทาๆ อยู่ ไม่ใช่เเค่ความสัมพันธ์ของผู้นำเผด็จการของทั้งสองอย่างเดียวหรอก ใต้เงาพ่อค้าอาวุธก็นายพลตกงานทั้งนั้น
112 views ·

#ไทยเบฟ ทำให้ความเหลื่อมล้ำของไทยดูทุเรศหนักขึ้นไปอีก แม้แต่เอกชนก็ยังมีชนชั้น เอกชนรากหญ้าไปต่อคิวประกันสังคม เอกชนชั้นกลางไปต่อคิวซื้อซิโนฟาร์ม ส่วนเอกชนชั้นสูงลิบลิ่วแซงคิวแม่งเลย ไม่คิดว่ามันเห็นแก่ตัวไปหน่อยเหรอ อ้างว่า "เป็นเอกชนที่มีภารกิจ" ภารกิจเหี้ยไร ผลิตน้ำเมาเนี่ยนะ?

38 views ·

More from prity6026

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ข้าวหน้าไก่อบหม้อดิน #foodwar

62 views ·
ตามคาด ไทย-จีน-รัสเซีย งดออกเสียงต่อข้อเรียร้องหยุดขายอาวุธให้เมียนมาร์ คือ ประเทศไทยนั้นสามารถผลิตกระสุนบางขนาดได้เอง บางขนาดมีโควต้าจากบริษัทแม่ของอเมริกา ส่วนปืนเล็กยาวจู่โจม ตอนนี้ก็เริ่มผลิตเองแล้วและกำลังขยายผลสู่การพาณิชย์ อาวุธกองทัพที่จำหน่ายออกทั้งจริงทั้งทิพย์ก็ครุมเครือ มันมีผลประโยชน์ตุ่นๆ เทาๆ อยู่ ไม่ใช่เเค่ความสัมพันธ์ของผู้นำเผด็จการของทั้งสองอย่างเดียวหรอก ใต้เงาพ่อค้าอาวุธก็นายพลตกงานทั้งนั้น
112 views ·

#ไทยเบฟ ทำให้ความเหลื่อมล้ำของไทยดูทุเรศหนักขึ้นไปอีก แม้แต่เอกชนก็ยังมีชนชั้น เอกชนรากหญ้าไปต่อคิวประกันสังคม เอกชนชั้นกลางไปต่อคิวซื้อซิโนฟาร์ม ส่วนเอกชนชั้นสูงลิบลิ่วแซงคิวแม่งเลย ไม่คิดว่ามันเห็นแก่ตัวไปหน่อยเหรอ อ้างว่า "เป็นเอกชนที่มีภารกิจ" ภารกิจเหี้ยไร ผลิตน้ำเมาเนี่ยนะ?

38 views ·