อยู่ยากขึ้นทุกวันล่ะ
5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from SaraUpdate

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เหตุผลของการอ่าน แล้วไม่ตอบ ไม่ใช่ไม่มีเวลา แต่เพราะว่า.."ไม่สำคัญพอ" #Kumko

31 views ·

เราไม่ได้แย่ เพราะ.."คำพูดคนอื่น" แต่เราจะแย่.. หากเก็บบางคำพูด มาคิด!! #Kumkom

26 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

แจ้งปรับน้ำมันขึ้นราคา เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ #MindsTH

53 views ·

More from SaraUpdate

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เหตุผลของการอ่าน แล้วไม่ตอบ ไม่ใช่ไม่มีเวลา แต่เพราะว่า.."ไม่สำคัญพอ" #Kumko

31 views ·

เราไม่ได้แย่ เพราะ.."คำพูดคนอื่น" แต่เราจะแย่.. หากเก็บบางคำพูด มาคิด!! #Kumkom

26 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

แจ้งปรับน้ำมันขึ้นราคา เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ #MindsTH

53 views ·