เราไม่ได้แย่ เพราะ.."คำพูดคนอื่น" แต่เราจะแย่.. หากเก็บบางคำพูด มาคิด!! #Kumkom

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble