มาาาาาา โชริววววว เคน !! Come on blacky !! Upper cut . 😆😆😆😆 #mindsth #cat #funny

66Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VenomRz

ตามคาด ไทย-จีน-รัสเซีย งดออกเสียงต่อข้อเรียร้องหยุดขายอาวุธให้เมียนมาร์ คือ ประเทศไทยนั้นสามารถผลิตกระสุนบางขนาดได้เอง บางขนาดมีโควต้าจากบริษัทแม่ของอเมริกา ส่วนปืนเล็กยาวจู่โจม ตอนนี้ก็เริ่มผลิตเองแล้วและกำลังขยายผลสู่การพาณิชย์ อาวุธกองทัพที่จำหน่ายออกทั้งจริงทั้งทิพย์ก็ครุมเครือ มันมีผลประโยชน์ตุ่นๆ เทาๆ อยู่ ไม่ใช่เเค่ความสัมพันธ์ของผู้นำเผด็จการของทั้งสองอย่างเดียวหรอก ใต้เงาพ่อค้าอาวุธก็นายพลตกงานทั้งนั้น
112 views ·
MINDS+
Pizzaaaaaaaaaaa. ♥️♥️♥️♥️♥️
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Pizza: diamo un po' di numeri italiani

36 views ·

More from VenomRz

ตามคาด ไทย-จีน-รัสเซีย งดออกเสียงต่อข้อเรียร้องหยุดขายอาวุธให้เมียนมาร์ คือ ประเทศไทยนั้นสามารถผลิตกระสุนบางขนาดได้เอง บางขนาดมีโควต้าจากบริษัทแม่ของอเมริกา ส่วนปืนเล็กยาวจู่โจม ตอนนี้ก็เริ่มผลิตเองแล้วและกำลังขยายผลสู่การพาณิชย์ อาวุธกองทัพที่จำหน่ายออกทั้งจริงทั้งทิพย์ก็ครุมเครือ มันมีผลประโยชน์ตุ่นๆ เทาๆ อยู่ ไม่ใช่เเค่ความสัมพันธ์ของผู้นำเผด็จการของทั้งสองอย่างเดียวหรอก ใต้เงาพ่อค้าอาวุธก็นายพลตกงานทั้งนั้น
112 views ·
MINDS+
Pizzaaaaaaaaaaa. ♥️♥️♥️♥️♥️
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

Pizza: diamo un po' di numeri italiani

36 views ·