ตามคาด ไทย-จีน-รัสเซีย งดออกเสียงต่อข้อเรียร้องหยุดขายอาวุธให้เมียนมาร์ คือ ประเทศไทยนั้นสามารถผลิตกระสุนบางขนาดได้เอง บางขนาดมีโควต้าจากบริษัทแม่ของอเมริกา ส่วนปืนเล็กยาวจู่โจม ตอนนี้ก็เริ่มผลิตเองแล้วและกำลังขยายผลสู่การพาณิชย์ อาวุธกองทัพที่จำหน่ายออกทั้งจริงทั้งทิพย์ก็ครุมเครือ มันมีผลประโยชน์ตุ่นๆ เทาๆ อยู่ ไม่ใช่เเค่ความสัมพันธ์ของผู้นำเผด็จการของทั้งสองอย่างเดียวหรอก ใต้เงาพ่อค้าอาวุธก็นายพลตกงานทั้งนั้น
20Upvotes
9Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from IZasss!

แอบส่องคณะเทคโนโลยีเกษตรนะ แต่ไม่มีเวลาเรียนอะ แต่ก็อยากเรียน ต้องพยามแหละ ศึกษาพวกดิน โรคพืช ปุ่ย ศัตรูพืชเอง 😂
32 views ·

More from IZasss!

แอบส่องคณะเทคโนโลยีเกษตรนะ แต่ไม่มีเวลาเรียนอะ แต่ก็อยากเรียน ต้องพยามแหละ ศึกษาพวกดิน โรคพืช ปุ่ย ศัตรูพืชเอง 😂
32 views ·