สิ้นหวังกับประเทศนี้จัง #mindsth

3Upvotes

More from 87emprom

ดังระดับโลก!! AFP Fact Check ที่ตรวจสอบข่าวปลอม ระบุโพสต์ของดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์นิด้า ที่ระบุว่าชาวสิงคโปร์ ปฏิเสธวัคซีนไฟเซอร์ และโมเดอร์น่า ขอฉีดซิโนแวคแทนนั้น ไม่จริง

11 views ·

วันที่ 17 มิ.ย.64 นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงในการแถลงข่าวประจำวันของ ศบค.ว่า ข้อมูลถึงวันที่ 16 มิ.ย. มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 7,003,783 โดส . เป็นวัคซีนซิโนแวค 3,214,385 โดส มีอาการไม่พึงประสงค์ที่รับรักษาเป็นผู้ป่วยใน 993 ราย (คิดเป็น 20 ต่อการฉีดแสนโดส) อาการเช่น เวียนศีรษะ 20% คลื่นไส้ 15% ปวดศีรษะ 12% อาเจียน 8% ผื่น 7% . วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 1,943,693 โดส มีอาการไม่พึงประสงค์ที่รับรักษาเป็นผู้ป่วยใน 472 ราย (คิดเป็น 24 ต่อการฉีดแสนโดส) อาการเช่น เป็นไข้ 31% ปวดศีรษะ 27% เวียนศีรษะ 21% คลื่นไส้ 21% อาเจียน 20% . กรณีผู้เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนมีรายงาน 68 ราย พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว 13 ราย อีก 55 รายจะมาสรุปให้ทราบในสัปดาห์หน้า

23 views ·

ชวนดู ‘ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60’ รายมาตรา จากพรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน และกลุ่มการเมือง ใครเสนอแก้อะไรที่น่าสนใจบ้าง ? • พลังประชารัฐ เสนอแก้ไขระบบเลือกตั้ง-ปลดล็อกอำนาจหน้าที่ ส.ส. ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ • พรรคร่วมรัฐบาล เสนอแก้ระบบเลือกตั้ง-ปิดสวิตช์ ส.ว. • เพื่อไทย เสนอแก้ระบบเลือกตั้ง-ปิดสวิตช์ ส.ว.-แก้ไข ม.256 ตั้ง ส.ส.ร. ร่างรธน.ใหม่ ยกเว้นหมวด 1 และ 2 • ภาคประชาชนเสนอรื้อระบอบประยุทธ์-ตั้ง ‘สภาเดี่ยว’ การประชุมสภาจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. นี้ https://www.bbc.com/thai/thailand-57498617

17 views ·

More from 87emprom

ดังระดับโลก!! AFP Fact Check ที่ตรวจสอบข่าวปลอม ระบุโพสต์ของดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์นิด้า ที่ระบุว่าชาวสิงคโปร์ ปฏิเสธวัคซีนไฟเซอร์ และโมเดอร์น่า ขอฉีดซิโนแวคแทนนั้น ไม่จริง

11 views ·

วันที่ 17 มิ.ย.64 นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงในการแถลงข่าวประจำวันของ ศบค.ว่า ข้อมูลถึงวันที่ 16 มิ.ย. มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 7,003,783 โดส . เป็นวัคซีนซิโนแวค 3,214,385 โดส มีอาการไม่พึงประสงค์ที่รับรักษาเป็นผู้ป่วยใน 993 ราย (คิดเป็น 20 ต่อการฉีดแสนโดส) อาการเช่น เวียนศีรษะ 20% คลื่นไส้ 15% ปวดศีรษะ 12% อาเจียน 8% ผื่น 7% . วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 1,943,693 โดส มีอาการไม่พึงประสงค์ที่รับรักษาเป็นผู้ป่วยใน 472 ราย (คิดเป็น 24 ต่อการฉีดแสนโดส) อาการเช่น เป็นไข้ 31% ปวดศีรษะ 27% เวียนศีรษะ 21% คลื่นไส้ 21% อาเจียน 20% . กรณีผู้เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนมีรายงาน 68 ราย พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว 13 ราย อีก 55 รายจะมาสรุปให้ทราบในสัปดาห์หน้า

23 views ·

ชวนดู ‘ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60’ รายมาตรา จากพรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน และกลุ่มการเมือง ใครเสนอแก้อะไรที่น่าสนใจบ้าง ? • พลังประชารัฐ เสนอแก้ไขระบบเลือกตั้ง-ปลดล็อกอำนาจหน้าที่ ส.ส. ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ • พรรคร่วมรัฐบาล เสนอแก้ระบบเลือกตั้ง-ปิดสวิตช์ ส.ว. • เพื่อไทย เสนอแก้ระบบเลือกตั้ง-ปิดสวิตช์ ส.ว.-แก้ไข ม.256 ตั้ง ส.ส.ร. ร่างรธน.ใหม่ ยกเว้นหมวด 1 และ 2 • ภาคประชาชนเสนอรื้อระบอบประยุทธ์-ตั้ง ‘สภาเดี่ยว’ การประชุมสภาจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. นี้ https://www.bbc.com/thai/thailand-57498617

17 views ·
Switch to App
Minds Take back control of your social media!