โพสของอาจารย์ปวินเริ่มถูกเฟสแบนในประเทศไทยแล้ว =_=
10Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble