28 views

พปชร หมูไม่กลัวการยุบสภาแล้ว ว่าแต่จะยุบทำไม พรรคร่วมกับกลุ่มสามมิตรในพปชร จะชิ่งหรอ หรือมันจริงอย่างไทกรว่า ว่าจะทิ้งลุงตู่กับไพบูลย์พระพุทธเจ้า

7Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ggee

#ช่วงตีฆ้องร้องป่าว ตอนที่1ประจำวันที่11-06-21

57 views · Jun 11th

เป่านกหวีดจนเลอะเลือน 😎

53 views · Jun 11th

More from ggee

#ช่วงตีฆ้องร้องป่าว ตอนที่1ประจำวันที่11-06-21

57 views · Jun 11th

เป่านกหวีดจนเลอะเลือน 😎

53 views · Jun 11th