คนที่ฉีดซิโนแวคแล้วไม่เป็นอะไรนี่ เขาโชคดีหรือว่านั่นคือน้ำเกลือ 🤔
7Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Call me Mooella.

More from Call me Mooella.