อันนี้สลิ่มที่ออฟฟิศแชร์กันรัวๆ เพราะพวกนางได้ Sinovac

17Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

เป่านกหวีดจนเลอะเลือน 😎

53 views · Jun 11th

เพราะคำว่า "ชาติ" ไม่ได้หมายถึงประชาชน คนรักชาติจึงไม่เห็นหัว "ประชาชน"

66 views · Jun 11th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

เป่านกหวีดจนเลอะเลือน 😎

53 views · Jun 11th

เพราะคำว่า "ชาติ" ไม่ได้หมายถึงประชาชน คนรักชาติจึงไม่เห็นหัว "ประชาชน"

66 views · Jun 11th