เพราะคำว่า "ชาติ" ไม่ได้หมายถึงประชาชน คนรักชาติจึงไม่เห็นหัว "ประชาชน"

12Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

Artist : Hanaco Hanasakura #photography #art #drawing

65 views · Jun 11th

Artist : Hanaco Hanasakura #photography #art #drawing

79 views · Jun 11th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

Artist : Hanaco Hanasakura #photography #art #drawing

65 views · Jun 11th

Artist : Hanaco Hanasakura #photography #art #drawing

79 views · Jun 11th