ส่องการกู้ขาดดุล ในช่วง 8 ปี

งบประมาณ ภายใต้การบริหารของ พล.อ.ประยุทธ์ ทะลุ 3,808,984 ล้านบาท นี่ยังไม่รวม พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม ที่เพิ่งผ่านสภาสด ๆ ร้อน ๆ #ประชุมสภา #งบประมาณปี65 #รัฐบาลส้นตีนคนเชียร์ก็ส้นตีน #ThailandOnly #MindsTH

8Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from .IlI. 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧

ประเทศไทยมีวัคซีนมากที่สุดในแกแล็คซี่ เพียงพอกับประชากรทั้งโลกอยู่แล้ว ยังมีพระสยามเทวาธิราชคอยคุ้มครองใต้ร่มพระบารมีอีก แคร์ไรกะของเมกา😁 #ทดลองเป็นสลิ่ม #วัคซีนโควิด #ThailandOnly #MindsTH

30 views ·

พ.ศ.2489 เห็นข่าวใครฆ่าในหลวงคนไทยสงสัยอยู่ในทรวง คดีดังแต่ยังลับลวง ใครฆ่าในหลวงรัชกาลที่ 8... #ใครฆ่าร8 #วันอานันทมหิดล - แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม -

26 views ·

ประเทศที่ประชาชนต้องจ่ายค่าวัคซีนตัวเดียวกันกับหลายประเทศที่ฉีดให้ประชาชนฟรี

35 views ·

More from .IlI. 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧

ประเทศไทยมีวัคซีนมากที่สุดในแกแล็คซี่ เพียงพอกับประชากรทั้งโลกอยู่แล้ว ยังมีพระสยามเทวาธิราชคอยคุ้มครองใต้ร่มพระบารมีอีก แคร์ไรกะของเมกา😁 #ทดลองเป็นสลิ่ม #วัคซีนโควิด #ThailandOnly #MindsTH

30 views ·

พ.ศ.2489 เห็นข่าวใครฆ่าในหลวงคนไทยสงสัยอยู่ในทรวง คดีดังแต่ยังลับลวง ใครฆ่าในหลวงรัชกาลที่ 8... #ใครฆ่าร8 #วันอานันทมหิดล - แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม -

26 views ·

ประเทศที่ประชาชนต้องจ่ายค่าวัคซีนตัวเดียวกันกับหลายประเทศที่ฉีดให้ประชาชนฟรี

35 views ·