ประเทศเราพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ไม่เหมาะกับอุตสาหกรรม..ชิ

11Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Moredrama

MINDS+
Only Minds+ users can see this post
66 views · Jun 11th
เจ้าหญิงกบจะเป็นคนเม็กซิกันเชื่อดิ ถถถถถถถ
เรื่อง little mermaid เห็นกี่รอบก็เซ็ง ประเด็นไม่เกี่ยวกับ racism นะ แต่มันไม่ตรงกับครต. ก็ในเรื่องแอเรียลผิวขาวผมแดงอ่ะ แต่แคสคนผิวสีมาเล่น กุงงใจ ถ้าเป็นเรื่อง the princess and the frog กุจะไม่อะไรเลยเพราะมันตรงครต.แล้วไง แล้วด่าอะไรก็หาว่าเหยียดหมด สติ
34 views · Jun 11th
เรียกผมว่า”สายลมที่หวังดี” (◔◡◔) (@ManOnelife) Tweeted: #เรื่องเล่าเช้านี้ AZขอเลื่อนส่งวัคซีนไปอีก 2 วันจากกำหนดการเดิมจะส่ง 14 มิ.ยส่วนปลัดสธ.บอกเรามี SINOVAC ส่งมาอีก 1 ล้านโดสจะรีบกระจายไปฉีด จากนั้นในทุกเดือนจะสั่ง SINOVAC เพิ่มจาก 3 ล้านโดสเป็น 5 ล้านโดส ⚠️ส่วนจีนจะฉีดSINOVACให้เด็กอายุ3ขวบแต่อ.เจษฎาบอกอย่าเอาเด็กไทยเป็นหนูทดลอง https://twitter.com/ManOnelife/status/1403147439918305281?s=20
10 views · Jun 11th

More from Moredrama

MINDS+
Only Minds+ users can see this post
66 views · Jun 11th
เจ้าหญิงกบจะเป็นคนเม็กซิกันเชื่อดิ ถถถถถถถ
เรื่อง little mermaid เห็นกี่รอบก็เซ็ง ประเด็นไม่เกี่ยวกับ racism นะ แต่มันไม่ตรงกับครต. ก็ในเรื่องแอเรียลผิวขาวผมแดงอ่ะ แต่แคสคนผิวสีมาเล่น กุงงใจ ถ้าเป็นเรื่อง the princess and the frog กุจะไม่อะไรเลยเพราะมันตรงครต.แล้วไง แล้วด่าอะไรก็หาว่าเหยียดหมด สติ
34 views · Jun 11th
เรียกผมว่า”สายลมที่หวังดี” (◔◡◔) (@ManOnelife) Tweeted: #เรื่องเล่าเช้านี้ AZขอเลื่อนส่งวัคซีนไปอีก 2 วันจากกำหนดการเดิมจะส่ง 14 มิ.ยส่วนปลัดสธ.บอกเรามี SINOVAC ส่งมาอีก 1 ล้านโดสจะรีบกระจายไปฉีด จากนั้นในทุกเดือนจะสั่ง SINOVAC เพิ่มจาก 3 ล้านโดสเป็น 5 ล้านโดส ⚠️ส่วนจีนจะฉีดSINOVACให้เด็กอายุ3ขวบแต่อ.เจษฎาบอกอย่าเอาเด็กไทยเป็นหนูทดลอง https://twitter.com/ManOnelife/status/1403147439918305281?s=20
10 views · Jun 11th