ขอขอบคุณชาวมายด์ สำหรับการเดินทางมาถึง 400 K บนแอพ #Minds ค่ะ
9Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from SaraUpdate

สถานการณ์ #โควิด19 ในประเทศ 27 พ.ค. - พบผู้ป่วยเพิ่ม 3,323 ราย รวมสะสม 114,1217 ราย (ในเรือนจำ 1,219 ราย / ภายนอก 2,104 ราย) - เสียชีวิตเพิ่ม 47 ราย รวมสะสม 920 ราย
31 views · May 27th

More from SaraUpdate

สถานการณ์ #โควิด19 ในประเทศ 27 พ.ค. - พบผู้ป่วยเพิ่ม 3,323 ราย รวมสะสม 114,1217 ราย (ในเรือนจำ 1,219 ราย / ภายนอก 2,104 ราย) - เสียชีวิตเพิ่ม 47 ราย รวมสะสม 920 ราย
31 views · May 27th