สวัสดีวันศุกร์คับชาวมายด์ Good morning Minds. Have a lovely day. #mindsth #morning #sunrise

6Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VenomRz

repeat
49 views
It's Science vs. $cience

Natural immunity works against novel viruses, like it has for THOUSANDS of years.

49 views · Jun 10th
พวกเมิงไม่ได้มีปัญหา แต่ประชาชนเขามีปัญหากับการบริหารห่วยๆของพวกเมิงจ้าาา

ยุบสภาอะไร..?? สื่อเพ้อเรื่อยเปี่อย..รัฐบาลอยู่ครบวาระ 4 ปีแน่นอน..ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย..

32 views · Jun 10th

ยิ่งช่วงโควิทเนี่ย สภาพแย่x10 เลย #mindsth

57 views · Jun 10th

More from VenomRz

repeat
49 views
It's Science vs. $cience

Natural immunity works against novel viruses, like it has for THOUSANDS of years.

49 views · Jun 10th
พวกเมิงไม่ได้มีปัญหา แต่ประชาชนเขามีปัญหากับการบริหารห่วยๆของพวกเมิงจ้าาา

ยุบสภาอะไร..?? สื่อเพ้อเรื่อยเปี่อย..รัฐบาลอยู่ครบวาระ 4 ปีแน่นอน..ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย..

32 views · Jun 10th

ยิ่งช่วงโควิทเนี่ย สภาพแย่x10 เลย #mindsth

57 views · Jun 10th