แอปอ๊องๆเลยไม่ค่อยได้เข้า
Minds ดูเงียบเหงาลงไปนะช่วงนี้
2Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ไม่ใช่กะเพรา

ถ้าแคร์ทุกเรื่อง เราจะเป็นบ้านะ
117 views · Jun 10th
repeat
142 views

Are you breaking up with me 😁 😂

142 views · Jun 10th
repeat
598 views
play_circle_outline

But it's so sweet😍🥰

598 views · Jun 10th

More from ไม่ใช่กะเพรา

ถ้าแคร์ทุกเรื่อง เราจะเป็นบ้านะ
117 views · Jun 10th
repeat
142 views

Are you breaking up with me 😁 😂

142 views · Jun 10th
repeat
598 views
play_circle_outline

But it's so sweet😍🥰

598 views · Jun 10th