+เอาเวลาไปให้เด็กหมดเลย😄
- ขี้เกียจ - ไม่รู้จะโพสต์อะไร - เหม็นคนอวดคู่ https://www.minds.com/newsfeed/1249768084359200768
3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

❤🥰

ยุ่งจนต้องทำที่นอนให้บนโต๊ะคอม

32 views ·
ถ้าเราตักน้ำในคลองโอ่งอ่างบรรจุขวดส่งออกขายให้ต่างประเทศ มันจะเพียงพอใช้หนี้9ล้านล้านมั้ย
75 views ·

More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

❤🥰

ยุ่งจนต้องทำที่นอนให้บนโต๊ะคอม

32 views ·
ถ้าเราตักน้ำในคลองโอ่งอ่างบรรจุขวดส่งออกขายให้ต่างประเทศ มันจะเพียงพอใช้หนี้9ล้านล้านมั้ย
75 views ·