ถ้าไม่ได้อิสระภาพก็ยอมตายดีกว่า ... ยังใช้ไม่ได้กับคนไทยนะครับ
7Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

สรุปว่าไม่ได้โง่ แต่เหี้ยว่าซั่น

41 views · Jun 10th
โง่ซ้อนโง่อะ อีสัสเอ้ยยย

นอกจากสร้างหนี้เก่ง(หนี้สาธารณะ9ล้านล้าน) ยังสร้างเรื่องเก่งไปอีก…มรึงคิดว่ามรึงเป็นผู้นำประเทศมหาอำนาจหรือไง..ฟาดงวงฟาดงามั่วไปหมด.. ..แล้วก้อช่างหน้าด้านกล้าไปรับของและเงินของเค้าเนอะ!..

6 views · Jun 10th

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

สรุปว่าไม่ได้โง่ แต่เหี้ยว่าซั่น

41 views · Jun 10th
โง่ซ้อนโง่อะ อีสัสเอ้ยยย

นอกจากสร้างหนี้เก่ง(หนี้สาธารณะ9ล้านล้าน) ยังสร้างเรื่องเก่งไปอีก…มรึงคิดว่ามรึงเป็นผู้นำประเทศมหาอำนาจหรือไง..ฟาดงวงฟาดงามั่วไปหมด.. ..แล้วก้อช่างหน้าด้านกล้าไปรับของและเงินของเค้าเนอะ!..

6 views · Jun 10th