กลัวว่าวันหนึ่งแพชชั่นและอุดมการณ์ที่มีอยู่จะหมดไป
9Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หิวนอน

42 views · Jun 10th
8 views · Jun 10th

😆

26 views · Jun 9th

More from หิวนอน

42 views · Jun 10th
8 views · Jun 10th

😆

26 views · Jun 9th