กินแล้วมี 6-pack 😁

📷 @konel_bread #photography #bread

8Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

😎😎😎

41 views · Jun 10th

สรุปว่าไม่ได้โง่ แต่เหี้ยว่าซั่น

42 views · Jun 10th

ไม่ระบุยี่ห้อ แต่ฉีดวันที่ 8 คาดว่าน่าจะ AZ แหละ

73 views · Jun 10th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

😎😎😎

41 views · Jun 10th

สรุปว่าไม่ได้โง่ แต่เหี้ยว่าซั่น

42 views · Jun 10th

ไม่ระบุยี่ห้อ แต่ฉีดวันที่ 8 คาดว่าน่าจะ AZ แหละ

73 views · Jun 10th