ต่อไปประเทศที่มีสถานบันกษัตริย์จะกลายเป็นละครลิง พวกราชวงศ์หลอกได้เฉพาะคนดักดาน ระบอบนี้คงอยู่ไม่เกินศตวรรษที่ 21 ก็ล่มสลายไปตามกาลเวลา
6Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

โง่ซ้อนโง่อะ อีสัสเอ้ยยย

นอกจากสร้างหนี้เก่ง(หนี้สาธารณะ9ล้านล้าน) ยังสร้างเรื่องเก่งไปอีก…มรึงคิดว่ามรึงเป็นผู้นำประเทศมหาอำนาจหรือไง..ฟาดงวงฟาดงามั่วไปหมด.. ..แล้วก้อช่างหน้าด้านกล้าไปรับของและเงินของเค้าเนอะ!..

6 views · Jun 10th

กูคือหนึ้งใน15% ไม่ใช่เบ้าหน้าดีนะ ไม่มีเงินทำ555

49 views · Jun 10th

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

โง่ซ้อนโง่อะ อีสัสเอ้ยยย

นอกจากสร้างหนี้เก่ง(หนี้สาธารณะ9ล้านล้าน) ยังสร้างเรื่องเก่งไปอีก…มรึงคิดว่ามรึงเป็นผู้นำประเทศมหาอำนาจหรือไง..ฟาดงวงฟาดงามั่วไปหมด.. ..แล้วก้อช่างหน้าด้านกล้าไปรับของและเงินของเค้าเนอะ!..

6 views · Jun 10th

กูคือหนึ้งใน15% ไม่ใช่เบ้าหน้าดีนะ ไม่มีเงินทำ555

49 views · Jun 10th