สรุปว่าไม่ได้โง่ แต่เหี้ยว่าซั่น

10Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble