ไม่ระบุยี่ห้อ แต่ฉีดวันที่ 8 คาดว่าน่าจะ AZ แหละ

16Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble