22 views

Sanatçı: Raoof Haghighi

Eseri ile ilgili sözü : “Alın bunları ve beni özgür bırakın” --- By: Teaching (Uhive)

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Keyb_Lee

By: The True Feminine Aspect

17 views · Jun 10th

LỊCH SỬ ĐỘ CHUẨN NỐT LA (A) TRONG ÂM NHẠC

30 views · Jun 10th

THE KISS (1840 - Otto Friedrich Theodor von Möller) - minh họa sự khó chịu của cô gái khi được chàng trai trao một nụ hôn --- Vào năm 1837, quý ông người Anh gọi là Thomas Saverland đã kiện quý cô Caroline Newton vì tội dám cắn đứt mũi anh ta khi Thomas đã cưỡng hôn Caroline tại một bữa tiệc. Thomas được giới thiệu làm quen và liền có cảm tình với Caroline. Hai người gặp nhau ở bữa tiệc và nhanh chóng thân thiết. Sau đó, Thomas đã cố tán tỉnh rồi hôn Caroline mặc sự phản đối của quý cô. Trong lúc tức giận, Caroline cắn mạnh vào mũi của Thomas và khiến mũi của anh ta bị đứt lìa một phần lỗ mũi bên trái. Sau sự việc, Thomas đã kiện Caroline ra tòa. Vị thẩm phán của vụ kiện đã đưa ra phán quyết rằng: “Khi một người đàn ông hôn một người phụ nữ mà cô ấy không đồng ý thì cô ấy có quyền cắn vào mũi anh ta để phản kháng lại.” Sự kiện này được dân tình nước Anh thời ấy rất quan tâm, được đưa tin trên các tờ báo địa phương. --- Nguồn: History Cool Kids

22 views · Jun 9th

More from Keyb_Lee

By: The True Feminine Aspect

17 views · Jun 10th

LỊCH SỬ ĐỘ CHUẨN NỐT LA (A) TRONG ÂM NHẠC

30 views · Jun 10th

THE KISS (1840 - Otto Friedrich Theodor von Möller) - minh họa sự khó chịu của cô gái khi được chàng trai trao một nụ hôn --- Vào năm 1837, quý ông người Anh gọi là Thomas Saverland đã kiện quý cô Caroline Newton vì tội dám cắn đứt mũi anh ta khi Thomas đã cưỡng hôn Caroline tại một bữa tiệc. Thomas được giới thiệu làm quen và liền có cảm tình với Caroline. Hai người gặp nhau ở bữa tiệc và nhanh chóng thân thiết. Sau đó, Thomas đã cố tán tỉnh rồi hôn Caroline mặc sự phản đối của quý cô. Trong lúc tức giận, Caroline cắn mạnh vào mũi của Thomas và khiến mũi của anh ta bị đứt lìa một phần lỗ mũi bên trái. Sau sự việc, Thomas đã kiện Caroline ra tòa. Vị thẩm phán của vụ kiện đã đưa ra phán quyết rằng: “Khi một người đàn ông hôn một người phụ nữ mà cô ấy không đồng ý thì cô ấy có quyền cắn vào mũi anh ta để phản kháng lại.” Sự kiện này được dân tình nước Anh thời ấy rất quan tâm, được đưa tin trên các tờ báo địa phương. --- Nguồn: History Cool Kids

22 views · Jun 9th