บางครั้งเราก็ไม่รู้หรอก ว่าทำไปเพราะอะไร ทำแล้วได้อะไร รู้แต่ว่าอยากทำให้แค่นั้นเอง
5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from แมวกระดาษ

Mixed berry cheese pie

29 views · Jun 10th
repeat
115 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

รื้อระบอบประยุทธ์ กัน

115 views · Jun 9th

More from แมวกระดาษ

Mixed berry cheese pie

29 views · Jun 10th
repeat
115 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

รื้อระบอบประยุทธ์ กัน

115 views · Jun 9th