อยากทำไร่ ไถนา​ เลี้ยงปลา​ ปลูกผัก​ หมักเหล้า​ นั่งเล่าความหลังกะน้องตี๋​
5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from พี่หมา ไม่ดื้อ ไม่ซน เป็นคนใสใส

MINDS+
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
18 views · Jun 10th

อนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม หรือฉีดวัคซีน AstraZeneca 1 เข็มเข้าภูเก็ตได้ เนื่องจาก Sinovac มีภูมิคุ้มกัน 30-40% ส่วน AstraZeneca มีภูมิคุ้มกัน 80-90%

26 views · Jun 10th

More from พี่หมา ไม่ดื้อ ไม่ซน เป็นคนใสใส

MINDS+
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
18 views · Jun 10th

อนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม หรือฉีดวัคซีน AstraZeneca 1 เข็มเข้าภูเก็ตได้ เนื่องจาก Sinovac มีภูมิคุ้มกัน 30-40% ส่วน AstraZeneca มีภูมิคุ้มกัน 80-90%

26 views · Jun 10th