ผบ.สูงสุด จ่อส่งกำลังทหาร คุมแคมป์คนงานกทม. ล้อมรั้วลวดหนาม-ลาดตระเวน “ผบ.สูงสุด” พร้อมส่งทหารคุมแคมป์แรงงาน กทม. ทั้งตั้งจุดตรวจเข้า-ออก ชุดลาดตระเวน กั้นรั้วลาดหนาม สกัดเคลื่อนย้าย เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) กล่าวถึงกรณี ศบค. ประสานหน่วยงานความมั่นคงให้ส่งกำลังทหาร ตำรวจ คุมเข้มแคมป์คนงานก่อสร้างใน กทม. หลังพบว่ายังมีการเคลื่อนย้าย ว่า เป็นภาพรวมของนโยบาย ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงจะเข้าไปดูแลในการควบคุม ตั้งแต่การตั้งจุดตรวจ การตรวจสถานที่ต่างๆ ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน หลังจากมีการตรวจแคมป์คนงาน ที่เป็นคลัสเตอร์การแพร่ระบาด โควิด -19 และยังมีการเคลื่อนย้ายกันออกไป ทั้งนี้ต้องไปดูว่า ศบค.ได้กำหนด แคมป์คนงานในแต่ละพื้นที่เอาไว้อย่างไร ซึ่งในแนวทางปฏิบัติหากมีกรณีเช่นนี้เราจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจแคมป์แรงงาน จะต้องได้รับการควบคุมแบบไหน การเข้าออก สามารถเล็ดลอดออกจากพื้นที่ได้หรือไม่ จำเป็นต้องมีเครื่องกีดขวางมากั้นช่องโหว่ที่ยังปิดไม่ได้หรือไม่ เช่น รั้วลวดหนาม โดยประสานกับผู้ประกอบการที่ดูแลพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบโดย 1.จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเข้า-ออก และพิจารณาเป็นกรณีไปหากจำเป็นต้องเข้า-ออก 2.ลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อให้ไม่ให้มีการลักลอบ ทั้งนี้ยืนยันว่าจะใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจะเป็นส่วนเสริม และใช้ สารวัตรทหาร (สห.) ในการปฏิบัติงาน ยกเว้นกรณีมีแคมป์แรงงานหลายแห่งทีต้องควบคุม จำเป็นต้องใช้กำลังทหาร ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าแคมป์แรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเหล่าทัพใด ก็จะประสานเหล่าทัพนั้นส่งกำลังทหารไปดูแล มติชนออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 https://www.matichon.co.th/politics/news_2768958 #thailand #mindsth

4Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Ezar_Artparu

30 views ·

ไม่มีใครเขาด่าว่าลุงท้อ แค่ปัญญาลุงไม่พอทำงานใหญ่ เถอะ ลำพังงั่งเง่ามิเท่าไร งั่งได้ หน้าด้านด้วย ' ร ว ย ไ ป ค รั บ' !! สุขุมพจน์ คำสุขุม / Sukhumpoj Kamsukhum คอลัมนิสต์,นักเขียน,ผู้ประพันธ์ 10 มิถุนายน 2564 #thailand #mindsth

12 views ·

พรก.เงินกู้ 5 แสนล้าน เห็นด้วย 270 /ไม่เห็นด้วย 196 /งดออกเสียง 1 /ไม่ลงคะแนน 2 #อภิปรายอย่างราชสีห์ ลงคะแนนอย่างแมวป่วยโควิด ชำนาญ จันทร์เรือง / Chamnan Chanruang 10 มิถุนายน 2564 #thailand #mindsth

50 views ·

More from Ezar_Artparu

30 views ·

ไม่มีใครเขาด่าว่าลุงท้อ แค่ปัญญาลุงไม่พอทำงานใหญ่ เถอะ ลำพังงั่งเง่ามิเท่าไร งั่งได้ หน้าด้านด้วย ' ร ว ย ไ ป ค รั บ' !! สุขุมพจน์ คำสุขุม / Sukhumpoj Kamsukhum คอลัมนิสต์,นักเขียน,ผู้ประพันธ์ 10 มิถุนายน 2564 #thailand #mindsth

12 views ·

พรก.เงินกู้ 5 แสนล้าน เห็นด้วย 270 /ไม่เห็นด้วย 196 /งดออกเสียง 1 /ไม่ลงคะแนน 2 #อภิปรายอย่างราชสีห์ ลงคะแนนอย่างแมวป่วยโควิด ชำนาญ จันทร์เรือง / Chamnan Chanruang 10 มิถุนายน 2564 #thailand #mindsth

50 views ·